Thorsminde Havn

By og Havn for fiskeri og energi

Thorsminde Havns beliggenhed direkte til Nordsøen, midt på Jyllands Vestkyst giver gode muligheder for at udnytte den direkte vej til Nordsøens aktiviteter.  Havnen har den korteste afstand til den kommende havmøllepark Thor med beliggenhed 22 km. vest for Thorsminde. De kystnære havmølleparker Vesterhav Nord og Vesterhav Syd ligger ligeledes i kort afstand.

I møder her en meget fleksibel havn med et stort udviklingspotentiale og et højt serviceniveau. 

Havnen er en aktiv fiskerihavn, hvor udviklingen i fiskeriet har givet reduktion i fiskeriflåde til færre, men større og mere effektive fartøjer. Det har frigjort kaj- og havnearealer, og havnen kan derfor tilbyde et helt havneafsnit med kajfaciliteter og arealer til offshore projekter med mulighed for eget afspærret område. På arealerne er mulighed for etablering af O&M, helipad, lager, værksteder, kontorfaciliteter, og henlæggelse af materiel.

Havnen kan besejles hele døgnet, og vanddybden i indselingssektoren og forhavnen er 5,0 meter og i de øvrige havnebassiner 4,0 meter. Der er tilkaldevagt på telefon – hele døgnet. 

Port of Thorsminde – as crew and supply port

Liggepladsplan for Vesthavnen 2024

Data om vanddybde i havnebassiner 

Tidevand
DMI

Aktuelle
Vejrdata

Data om dybde
Pejleplan

Besøg
Supplier Hub

Følg os på Facebook

Godt at vide om Thorsminde Havn

Priser og regler

Kontakt os for information om prisliste og de lokale regler for ophold og sejlads i havne-bassinerne.

Læs mere

Slusen

Slusen i Thorsminde har 12 porte og regulerer vandstanden i fjorden.

Læs mere

Virksomheder

Få overblik over virksomhederne på Thorsminde Havn og i byen

Læs mere

Historie

Historien om Thorsminde Havn begynder i 1868 med en storstilet plan.

Læs mere

Kontakt

Thorsminde Fællesforening

Tlf. +45 24 25 23 48

Thorsminde Havn

Tlf. +45 97 49 70 44

Vesterhavsgade 1a, Thorsminde

6990 Ulfborg

Velkommen til Thorsminde

På tangen, hvor det barske Vesterhav møder den rolige Nissum Fjord, finder du Thorsminde. Her er oplevelser til alle, som søger unikke oplevelser, og masser af frisk luft.