Slusen i Thorsminde

Slusen i Thorsminde blev i sin tid etableret for at afvande Nissum Fjord. Afvandingen blev opgivet og slusen bliver nu brugt til at regulere vandstanden og saltindholdet i fjorden.

Slusen er ejet af den danske stat, og det er Sluseudvalget under Kystdirektoratet, der fastlægger grænserne for vandstand og saltholdighed i fjorden. Hvide Sande Havn varetager slusevagten for Kystdirektoratet. 

Slusen består af 12 mindre sluseporte, og en forhenværende kammersluse.

Kammerslusen bliver nu brugt til afvanding på lige fod med de andre sluseporte, og desuden til gennemsejling af joller og pramme til og fra Nissum Fjord.

Slusevagten manøvrerer sluserne elektronisk jf. gældende slusepraksis. Sluseportene bliver hævet og sænket ved hjælp af hydraulik.

Du kan se mere på Kystdirektoratets hjemmeside her.

Gennemsejling af kammersluse

Der er mulighed for gennemsejling via kammersluse i tidsrummet 7-21.30. Tilmelding til gennemsejling sker på tlf. +45 9749 7044.

Er der brug for at komme i Nordsøen udenfor dette tidsrum henviser vi til kajpladser ved bro 1 og 2 i Vesthavnen. Vi har også gode slæbesteder både til Nordsøen i Vesthavnen og til Nissum Fjord i Gl. Havn.

Kontakt

Thorsminde Fællesforening

Tlf. +45 24 25 23 48

Thorsminde Havn

Tlf. +45 97 49 70 44

Vesterhavsgade 1a, Thorsminde

6990 Ulfborg

Velkommen til Thorsminde

På tangen, hvor det barske Vesterhav møder den rolige Nissum Fjord, finder du Thorsminde. Her er oplevelser til alle, som søger unikke oplevelser, og masser af frisk luft.