Lystsejlere i havnen

Thorsminde Havn har ikke en lystbådehavn som sådan, men lystsejlere er velkomne.

Her finder du information for lystsejlere:

Ind og udsejling:

Kommer du til Thorsminde Havn som lystsejler skal du udvise særlig agtpågivenhed ved ind- og udsejling.

Strømmen varierer alt efter om slusen til fjorden er åben eller lukket. Samtidig varierer vanddybden i indsejlingen og i havnen. Ved meget strøm kan havnens sluse lukkes for besejling ved kontakt til tlf. +45 9749 7044. 

Vi råder dig til at hente information om strømforhold og sidst kendte vanddybder via link nederst på denne side. 

Fortøjningsplads:

I havnen henviser vi lystsejlere til de nordligste broer mellem fiskefartøjerne. Der vises hensyn til fiskefartøjerne. Vanddybden er her 4 meter. Liggepladsplan for havnen kan ses her.

Data for vanddybder i havnebassinerne kan ses her.

Regler og priser:

Kontakt os for oplysninger om regler og priser for ophold i havnen på tlf. +45 9749 7044.  

Toilet og bad:

På havnen tilbyder vi gode forhold med en handicapvenlig toiletbygning med bademuligheder.          Det er gratis for lystsejlere at benytte faciliteterne.

Ferskvand

Du finder ferskvand i haner flere steder på havnen.

Bunkring af diesel

Det er muligt at bunkre diesel ved henvendelse til Thorsminde Outdoor på tlf. +45 9749 7006

Dagligvarer og andre butikker

Der er flere forskellige butikker, restauranter og spisesteder i Thorsminde. Du finder en samlet oversigt her.

Oplevelser i Thorsminde

Thorsminde byder på en række spændende oplevelser, bl.a. Strandingsmuseum St. George. Du finder en oversigt over alle oplevelser her.

Tidevand
DMI

Aktuelle
Vejrdata

Data om dybde
Pejleplan

Besøg
Supplier Hub

Kontakt

Thorsminde Fællesforening

Tlf. +45 24 25 23 48

Thorsminde Havn

Tlf. +45 97 49 70 44

Vesterhavsgade 1a, Thorsminde

6990 Ulfborg

Velkommen til Thorsminde

På tangen, hvor det barske Vesterhav møder den rolige Nissum Fjord, finder du Thorsminde. Her er oplevelser til alle, som søger unikke oplevelser, og masser af frisk luft.