Thorsminde Fællesforening 

Følg os på Facebook

Flagregulativ for fællesforening

Bemærk venligst, at Borgerforeningen (nu Fællesforeningen) pr. 1/3. 2022 ikke varetager opsætning og nedtagning af flag længere. Dette påhviler borgerne selv, hvis der ønskes at der skal flages ved en begivenhed i byen   – gælder også ved bisættelser/begravelser. Ved lån af flag er det gratis ved bisættelser/begravelser, øvrige arrangementer koster det kr. 250,- at låne flagene for at flagre! Beløbet kan indbetales til konto nummer 9859 – 0005846382

Man skal selv sørge for at hejse og sænke flagene og de må ikke være oppe ud over flagtiden.

Lejeindtægten går til vedligeholdelse af flag og flagstænger.

 

Medlemskontingent

Det koster kr. 150,- pr. hustand at være medlem af fællesforeningen.

Beløbet kan indbetales via kontooverførsel til foreningens kontonummer 9859 – 0005846382.

Husk at skrive navn og hustandens adresse på indbetalingen. Fornyelse af medlemskab skal gerne ske senest 1. maj i indeværende – undtagelsesvis nye medlemmer/borgere i byen, som også kan melde sig ind efter denne dato.

Frivillige hjælpere

Fællesforeningen vil gerne have rigtig mange arrangementer i løbet af året, særlig i sommermånederne. Hvis du har tid, lyst og mulighed for at hjælpe til ved ét eller flere af arrangementerne, må du meget gerne kontakte en af os i bestyrelsen eller sende en mail til thorsmindeborgerforening@hotmail.com

Generalforsamling Thorsminde Fællesforening 28/8-23:

  1. Valg af dirigent
   1. Ole Schmidt er valgt.
  1. Valg af referent
   1. Line Sahl er valgt.
  1. Bestyrelsens beretning
   1. Vibeke: Det vigtigste er, at det blomster i Thorsminde. Det er medlemmerne og jer, der skal stå for arrangementerne og byde ind med, hvad der skal ske i vores by.
   2. Vibeke: Det har generelt været en god sommer med masser af frivillige og gode og velbesøgte arrangementer. Så tak for det – for det er vejen frem.
   3. Kim: Der kommer til at blive lavet mapper/drejebøger for hvert arrangement, så det er til at gå til år efter år. Så ved man, hvor mange xx drak eller spiser. Det skal blive nemmere at stå for arrangementerne.
  1. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
  2. Behandling af indkomne forslag
   1. Ingen forslag.
  1. Valg til bestyrelsen
   1. Formand (i lige år) + 2 udvalgsmedlemmer
    1. Der bliver forslået og valgt:
     1. Vibeke Krog Bro, Rikke Damgaard Hounisen, Lene Rønn, John Sahl, Kim Maan og Morten Hansen er valgt til bestyrelsen
    2. De konstituerer sig selv på førstkommende møde og afgør selv, hvem der sidder i lige og ulige år. Godkendt på generalforsamlingen.
   2. Kasser (i ulige år) + 2 udvalgsmedlemmer
    1. Der bliver forslået og valgt:
     1. Vibeke Krog Bro, Rikke Damgaard Hounisen, Lene Rønn, John Sahl, Kim Maan og Morten Hansen er valgt til bestyrelsen
    2. De konstituerer sig selv på førstkommende møde og afgør selv, hvem der sidder i lige og ulige år. Godkendt på generalforsamlingen.
   3. En suppleant for 1-års periode
    1. Marie Kjærgaard Jensen
   4. En revisor for 2-års periode (i lige år)
    1. Poul Erik Sig er valgt som revisor.
   5. En revisor for 2-års periode (i ulige år)
    1. Flemming Sasser
   6. En revisor suppleant for 1-års periode
    1. Camilla Poulsen
  1. Eventuelt
   1. Intet at berette.

  NYHEDSBREV

  fra Thorsminde Borgerforening

  Kære borgere, tidligere medlemmer og andre med interesse for Thorsminde

   

  Tilbage i maj måned blev der på en ekstraordinær generalforsamling valgt en ny bestyrelse for Thorsminde Borgerforening.

  Den nye bestyrelse har arbejdet videre med tanken om at danne én ny forening, hvor

  Idræts, erhvervs– og borgerforeningen fusionerer til en Fællesforening, hvor alle arbejder

  for at fremme udviklingen af Thorsminde.

  Vi er denne sommer begyndt med at skabe aktiviteter og vedligeholdelse, hvor opgaverne er løst via dannelse af grupper med en tovholder for hver.

  Det har været en fantastisk oplevelse at være en del af. TUSIND TAK til alle jer frivillige, som har taget en tjans med at få tingene til at lykkes, samt til alle jer der har bakket op om aktiviteterne. Vi er helt høje!

  Hermed et lille uddrag af sommerens aktiviteter:

  Skt. Hans fest, Fiskeauktioner, Motorcykeltræf, Havnefest, klargøring af grillhytten, oprydning i den ”grå hal”, vedligeholdelse af legepladsen, og om lidt er der Hook & Cook.

   

  Men alt det kan kun realiseres, når økonomien er god, og DERFOR har vi brug for rigtig mange medlemmer til at bakke op om Thorsmindes fortsatte udvikling.

  Vi håber, at I har lyst til at være en del af foreningen og støtte via et kontingent. Medlemskabet koster 150 kroner pr. husstand.
  Det kan indbetales på: Reg 9859 Konto 0005846382. Husk navn og adresse i en kommentar ved overførsel. Alternativt kan pengene puttes i en kuvert med navn og adresse og afleveres i postkassen på Spovevej 5, Thorsminde.

   

  Der afholdes ekstraordinær generalforsamling:

  Mandag d. 28. august kl. 19.00

  I Mindbocentret, Skolegade 25, Thorsminde.

  Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er:

  Valg af dirigent

  Valg af referent

  Bestyrelsen orienterer om fusion med Thorsminde Idrætsforening

  Afstemning Fusion med Thorsminde Idrætsforening

  Eventuelt

   

  Alle er velkommen til generalforsamlingen, og alle medlemmer af Thorsminde Borgerforening kan stemme.

   

  Kim Maan, Vibeke Krog Bro, Christina Ruby, John Sahl, Morten Hansen, Rikke Damgaard Hounisen og Lene Rønn.

  Kontakt

  Thorsminde Fællesforening

  Tlf. +45 24 25 23 48

  Thorsminde Havn

  Tlf. +45 97 49 70 44

  Vesterhavsgade 1a, Thorsminde

  6990 Ulfborg

  Velkommen til Thorsminde

  På tangen, hvor det barske Vesterhav møder den rolige Nissum Fjord, finder du Thorsminde. Her er oplevelser til alle, som søger unikke oplevelser, og masser af frisk luft.