Generalforsamling Mindbo Centret

Tirsdag den 9. april holdt Mindbo Centret generalforsamling. I alt 20 personer ud over bestyrelsen var mødt op.

Efter en let anretning aflagde formanden bestyrelsens beretning for året der er gået. Det har været et år med mange aktiviteter, og med en tilfredsstillende tilslutning. Ud over de ugentlige faste aktiviteter samt pladespil, har der været en del udlejninger af centeret. Der har været afholdt julefrokost, foredrag med demenskonsulent Bentte Nicolaisen, julehygge for byens børn samt flere udflugter. Udflugterne har dels været en bustur til Fregatten Jylland, hvor Helle Sigh viste rundt, samt ”Kør selv”- arrangementer, til hhv. Ulfborg VW museum og Hedekaffe, ”Gitte T”, og til Bovbjerg med rundvisning på Thises ostelager og efterfølgende spisning og fortælling om Bovbjerg Fyr’s historie.

Beretningen sluttede med et tak til alle frivillige, der har givet en hånd med til afholdelse af aktiviteter og for et godt samarbejde i bestyrelsen.

Efter aflæggelse og godkendelse af regnskabet var der valg til bestyrelsen. Der skulle findes tre nye medlemmer, samtidig ønskede formanden ikke genopstilling. Til bestyrelsen blev valgt Per Mortensen, Bente Toft og Troels Aamann. Som suppleant valgtes Ingrid Nielsen. Revisorerne modtog genvalg.

Kontingent (50 kr for enlig og 100 kr for par) og pris for udlejning forbliver uændret, hvilket betyder at centret kan lejes til fest arrangementer for 1800 kr, kaffe arrangementer (begravelse, morgensang etc.) for 350 kr og til generalforsamlinger, møder og lign. (uden kaffe og mad) for 350 kr. Udlejning sker ved henvendelse til Poul Erik Sig på sig@mail.dk eller 97497243 /23460947 eller til Jette Aamann jetteeaamann@gmail.com 20875134.

Efter en del gode forslag til kommende besøg sluttede aftenen med en stor tak til Christian, der afgik som bestyrelsens formand.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med

Kasserer: Poul Erik Sig

Formand: Jette Aamann

Medlemmer: Tove Poulsgaard, Mona Jensen, Troels Aamann, Bente Toft, Per Mortensen

Mindbo Centret.

Udlejning af Mindbo Centret

Mindbocentret er et medborgerhus, hvor alle er velkomne.

Det bruges både til aktiviteter og som udlejningslokale til fester, møder og lign. Bestyrelsen for centret modtager gerne ideer til arrangementer og nye tiltag.

Udlejning af Mindbocentret sker ved henvendelse til :
Poul Erik Sig – Grønnevej – sig@mail.dk – 2346 0947
eller
Christian Sahl, Fuglevænget 1: 4018 7108

Priser for udlejning:       

Festarrangement:
Kr. 1.800,00

Kaffe arrangement (begravelse, morgensang o.l.)
Kr. 350,00

Generalforsamling / møde, u/ kaffe og mad
Kr. 350,00

Betingelser vedr. leje, oplyses ved bestillingen.

Udlejning af velourduge sker ved henvendelse til:
Poul Erik Sig – Grønnevej – sig@mail.dk – 2346 0947

Farver : sort, creme, grøn, grå, champagne, blå, bordeaux og rød
Priser:
Leje                                        20,00 pr. dug
Ødelagte duge                        50,00 pr. stk.

I forbindelse med møde eller arrangement i centret, kan bestyrelsen være lejer behjælpelig med at arrangere forplejning som f.eks.:

Kaffebord med forskellige kager
Smørrebrød el. franskbrød

Øl, vand og vin kan købes.

Ring og hør nærmere på 2346 0947  – Poul Erik Sig

Støttemedlem Centret

Det er vores håb, at byens borgere og andre, har lyst til at støtte driften af centret via et støttemedlemsskab.

Prisen er stadig uændret: 50 kr. for enlige og 100 kr. for par.

Betaling kan ske i centret ved en bestyrelsesmedlem, hos kasseren på det girokort, der er vedlagt det omdelte medlemsblad eller via netbank.

Et lille beløb for den enkelte, men en stor hjælp for centret !

På forhånd tak.

Aktiviteter Mindbo Centret

Aktiviteter i centret – Bestyrelsen

Kære Medborger

En ny sæson er lige på trapperne, og det glæder os, at vi endnu en gang kan byde velkommen til en sæson med forskellige aktiviteter til byens borgere.

Centret er et sted, hvor alle er velkommen, og vi i bestyrelsen modtager gerne ideer til arrangementer og nye tiltag.

Der vil være faste aktiviteter hver uge, se nedenstående samt kalenderen – der udover afholdes der månedligt pladespil se annonce i Torsdagsavisen, opslag hos købmanden og i kalenderen for datoer.

Det er vores intention, at vi i løbet af sæsonen vil afvikle forskellige arrangementer, disse vil blive annonceret særskilt fra gang til gang ved købmanden og husstandsomdeling.

Da vi alle skal kunne nyde at komme i centret er der nogle få ordens regler, som bedes overholdt:

Ordensregler:
Det er brugerne af centret som selv sørger for at lave kaffe o.l.
Husk at feje og tørre bordene af inden i går hjem.

ALLE ER VELKOMMEN I CENTRET, DET ER JERES, BRUG DET…..
Med ønsket om en god sæson til alle

Aktiviteter i 2018 / 2019 sæson:

Mandage:  13.00 – 17.00: Maling v/Kiss Plougmann
Tirsdage: 13.00-17.00:  Håndarbejde v/Tove Poulsgaard
Onsdage: 09.00 – 13.00: Glaskunst v/Ann Kirsten Thorup

Pris pr. aktivitet, kun kr. 100,-  for en hel sæson.

Sæsonen løber fra september 2018 til og med maj  2019.

Opstart uge 37

Der er sommerferie for aktiviteter i juni, juli og august. Se i øvrigt under kalenderen for øvrige aktiviteter i centret.

HUSK: at ligegyldigt, hvad der står i programmet, er du altid velkommen i centret og du kan lave lige det, du har lyst til 🙂

Har du ideer til aktiviteter eller nye tiltag, så er vi altid åbne for forslag.
Kontakt blot bestyrelsen:

Formand:  Jette Aamann – 2087 5134
Kasserer:   Poul Erik Sig – 2346 0947
Medlemmer:  Tove Poulsgaard, Mona Jensen, Bente Toft, Troels Aamann, Per Mortensen

 

 

Kontakt

Thorsminde Borgerforening
Tlf. +45 2125 0368

Thorsminde Havn
Vesterhavsgade 1a, Thorsminde
6990 Ulfborg
Tlf. +45 9749 7044

Velkommen til Thorsminde

På tangen, hvor det barske Vesterhav møder den rolige Nissum Fjord, finder du Thorsminde. Her er oplevelser til alle, som søger unikke oplevelser, og masser af frisk luft.