Thorsminde Borgerforening                                

Følg os på Facebook

 Flagregulativ for borgerforening

Der flages ved alle arrangementer, der afholdes af Thorsminde Borgerforening i perioden 15.03 – 01.10. Skulle der være et arrangement uden for denne periode, tages det op i bestyrelsen.

Der flages ved jubilæer som afholdes af havnen og andre foreninger i byen. Og der flages ved alle begravelser, der foregår i Thorsminde Kirke. Er det uden for ovennævnte periode, flages der kun på hver anden flagstang på vejen over slusen, da vi håber, vi kan undgå nedtagning af disse flagstænger.

Der flages ved konfirmationer i Thorsminde Kirke, samt ved diamant- og krondiamantbryllupper. Der flages ved 90 og 100 år´s  fødselsdage.

Ved alle disse ovenstående flagdage er det borgerforeningen, der sørger for at hejse og sænke flagene.
Men ønsker du at flage for andet end ovenstående, kan det lade sig gøre at leje flag og flagstænger for kr. 200,-. Man skal dog selv sørge for at hejse og sænke flagene og de må ikke være oppe ud over flagtiden.
Ret henv. for leje til én i bestyrelsen.

Der oprettes så en fond for udlejnings pengene, der går til vedligeholdelse af flag og flagstænger.

Regulativet er omdelt til alle husstande her i Thorsminde, så alle kender bestemmelserne.

Vedtaget af Thorsminde Borgerforening i 2009.

 

Bestyrelsesmedlemmer 2019

Formand:  Mogens Damgaard –  2125 0368  – mogens.damgaard@volvo.com
Næstformand:   Kurt Pedersen – ternevej5@hotmail.dk
Kasserer/sekretær:   Birte Jensen – bi.jensen@hotmail.com
Christian Duus  
Jesper Jensen 

Ole Winther Jensen  

Suppleanter  – Bent Christensen og Kirsten Werner Kyndi

Medlemskontingent

Det koster kr. 150,- pr. hustand at være medlem af borgerforeningen. Der kan desuden tilmeldes snerydning for en vintersæson, så koster medlemskabet kr. 550,-

Beløbet kan indbetales via kontooverførsel til foreningens kontonummer 7670 – 0004942350 eller via MobilePay til nummer 51025. Det er også muligt at betale kontant ved at henvende sig til kasseren, Birte Jensen, Fuglevænget 42.

Uanset hvilken betalingsform der anvendes, skal man huske at skrive navn og hustandens adresse på indbetalingen. Fornyelse af medlemskab og tilmelding til snerydning skal gerne ske senest 1. maj i indeværende – undtagelsesvis nye medlemmer/borgere i byen, som også kan melde sig ind efter denne dato.

Bemærk, at efter den 31. oktober koster det et ekstra gebyr på kr. 300,-, at blive tilmeldt snerydning.

 

 

Frivillige hjælpere

Borgerforeningen har rigtig mange arrangementer i løbet af året, særlig i sommermånederne. Hvis du har tid, lyst og mulighed for at hjælpe til ved ét eller flere af arrangementerne, må du meget gerne kontakte en af os i bestyrelsen eller sende en mail til bi.jensen@hotmail.com  

 

Faste arrangementer som Thorsminde Borgerforening er arrangører/ medarrangegører af:

Strandrensningsdag (maj)

Fiskens Dag (juni)

Skt. Hans (juni)

Turist Fiskeauktioner (juni – juli – august)

Fælles grillaftener (torsdage i sommermånederne)

Fjordsejlads med Tjaldur (juli –  august)

Hundens Dag (juli)

Havnefest (august)

Thorsminde Havfisker Cup (august)

Fjordens Dag (august)

FISKENS DAG 2020

på Vesthavnen Thorsminde bliver

den 13. juni 2020 kl. 10 – 14

Kontakt

Thorsminde Borgerforening
Tlf. +45 2125 0368

Thorsminde Havn
Vesterhavsgade 1a, Thorsminde
6990 Ulfborg
Tlf. +45 9749 7044

Velkommen til Thorsminde

På tangen, hvor det barske Vesterhav møder den rolige Nissum Fjord, finder du Thorsminde. Her er oplevelser til alle, som søger unikke oplevelser, og masser af frisk luft.