Thorsminde Borgerforening                                

Følg os på Facebook

 Flagregulativ for borgerforening

Der flages ved alle arrangementer, der afholdes af Thorsminde Borgerforening i perioden 15.03 – 01.10. Skulle der være et arrangement uden for denne periode, tages det op i bestyrelsen.

Der flages ved jubilæer som afholdes af havnen og andre foreninger i byen. Og der flages ved alle begravelser, der foregår i Thorsminde Kirke. Er det uden for ovennævnte periode, flages der kun på hver anden flagstang på vejen over slusen, da vi håber, vi kan undgå nedtagning af disse flagstænger.

Der flages ved konfirmationer i Thorsminde Kirke, samt ved diamant- og krondiamantbryllupper. Der flages ved 90 og 100 år´s  fødselsdage.

Ved alle disse ovenstående flagdage er det borgerforeningen, der sørger for at hejse og sænke flagene.
Men ønsker du at flage for andet end ovenstående, kan det lade sig gøre at leje flag og flagstænger for kr. 200,-. Man skal dog selv sørge for at hejse og sænke flagene og de må ikke være oppe ud over flagtiden.
Ret henv. for leje til én i bestyrelsen.

Der oprettes så en fond for udlejnings pengene, der går til vedligeholdelse af flag og flagstænger.

Regulativet er omdelt til alle husstande her i Thorsminde, så alle kender bestemmelserne.

Vedtaget af Thorsminde Borgerforening i 2009.

 

Bestyrelsesmedlemmer 2020

Formand:  Kirsten Werner Kyndig –  tlf. 2890 1597 
Næstformand:   Jesper Jensen
Kasserer/sekretær:   Birte Jensen – thorsmindeborgerforening@hotmail.com
Jonna Schønning  
Jørn Jensen

Lone Sivertsen

Medlemskontingent

Det koster kr. 150,- pr. hustand at være medlem af borgerforeningen. Der kan desuden tilmeldes snerydning for en vintersæson, så koster medlemskabet kr. 550,-

Beløbet kan indbetales via kontooverførsel til foreningens kontonummer 7670 – 0004942350 eller via MobilePay til nummer 51025. Det er også muligt at betale kontant ved at henvende sig til kasseren, Birte Jensen, Fuglevænget 42.

Uanset hvilken betalingsform der anvendes, skal man huske at skrive navn og hustandens adresse på indbetalingen. Fornyelse af medlemskab og tilmelding til snerydning skal gerne ske senest 1. maj i indeværende – undtagelsesvis nye medlemmer/borgere i byen, som også kan melde sig ind efter denne dato.

Bemærk, at efter den 31. oktober koster det et ekstra gebyr på kr. 300,-, at blive tilmeldt snerydning.

 

 

Frivillige hjælpere

Borgerforeningen har rigtig mange arrangementer i løbet af året, særlig i sommermånederne. Hvis du har tid, lyst og mulighed for at hjælpe til ved ét eller flere af arrangementerne, må du meget gerne kontakte en af os i bestyrelsen eller sende en mail til thorsmindeborgerforening@hotmail.com

 

 

Arrangementer for 2020 som Thorsminde Borgerforening er arrangører/ medarrangør af:

Strandrensningdag Udsat til den 5. sep. 

Skt. Hans (23. juni)

Turist Fiskeauktioner (lørdage i juni – juli – august kl. 10) 

MC -Træf på Gl. Havnen (2. onsdag i juli, august og september)

Fælles grillaftener i Grill Huset (torsdage i sommermånederne kl. 18)

Havnefest (31. juli – 1. august)

Thorsminde Havfisker Cup (6. – 7. august)

Fjordens Dag (30. august)

Referat bestyrelsesmøde onsdag den 9. juni kl. 19.00

Tilstede: Kirsten, Jesper, Jørn, Lone og Birte – afbud fra Jonna

 1. Orientering fra formand

Der er kommet nye retningslinjer i fht. COVID-19 med et forsamlingsforbud på 50, hvilket betyder, at eneste ændring i den henseende er, at vi nu må holde arrangementer med flere personer samlet. Der kommer nye retningslinjer fra den 8. juli, hvor det forventes, at forsamlingsforbuddet bliver hævet til 100 personer.

Kirsten skal sammen med Lisette fra havnen mødes med kommunen på fredag for at drøfte, forventningsafstemninger omkring vedligehold af arealerne bl.a. ved Havfruen og signalmasterne ved slusen.

 1. Orientering fra kasserer

Der kommer fortsat kontingentbetalinger ind, og det forløber, som det plejer.

 1. Turistannonce

Lisette fra havnen har spurgt, om vi igen i år skal være med i en fælles turistannonce. Kirsten giver besked til Lisette, at pga. manglende muligheder for at afholde alle vore arrangementer i år, sidder vi over denne gang.

 1. Strategisk udviklingsplan, Mammut fortællinger og Mød Destination Nordvestkysten

Kommunen har forhørt sig, om de må bruge Den Røde Hal i tilfælde af dårligt vejr til deres arrangement for børn den 5/7 og 9/8, hvilket de gerne må mod et lille beløb til rengøring bagefter.

Den 17/6 er Bestyrelsen blevet inviteret til at komme ud og besøge ”Mød Destination Nordvestkysten” i Flamingo Naturpark, hvor der vil være workshop og rundvisning.

Kommunen mfl. har lavet en 10 års Strategisk-Fysisk Udviklingsplan, som omhandler udviklingen af turismen i Thorsminde uden, at det på nogen måde kommer til at blive ”Et nyt Søndervig”.

Vi, i bestyrelsen synes, at det kunne være en god ide at inddrage byens borgere, så de også bliver orienteret om de forskellige tiltag, der er i gang for udvikling af turismen og erhvervslivet i området. Vi vil derfor tage kontakt til Destinations Nordvestkysten, om vi kan stable en orienteringsaften på benene, hvor de forskellige projekter kommer og præsenterer sig selv og deres planer. Nærmere herom senere.

 1. Flagregulativ for Borgerforening

Der har i forbindelse med Grundlovsdag kommet en henvendelse fra et medlem om, hvorfor der ikke bliver flaget på Grundlovsdag. I forhold til det flagregulativ, som er vedtaget i 2009, og som kan ses på byens hjemmeside, er officielle flagdage ikke indbefattet i de dage, hvor Borgerforeningen sørger for flaghejsning. Bestyrelsen er ikke afvisende for, at der også kan flages på officielle flagdage, men så må det blive, hvis der er frivillige, der ønsker at tage af den opgave.

 1. Skt. Hans

Vi er nødt til at følge de retningslinjer, der er fra myndighederne – derfor arbejder vi videre på, om det er tilladt at tænde bålet på kanalen, som vi plejer. Vi er derimod i tvivl om, om det bliver muligt at styre, at forsamlingsforbuddet på 50 personer bliver overholdt – da vi, som forening, er ansvarlige for dette, hvis vi afholder arrangementet. Når der er afklaring herpå, bliver det offentliggjort via byens hjemmeside og Borgerforeningens facebookside, hvordan Skt. Hans bliver afviklet i år.

 1. Hundeareal

Kirsten har talt med kommunen igen, omkring status er for vores ansøgning til et offentligt hundeareal i byen. Det ser nu ud til, at vi får tilladelsen til at opføre et hundeareal. Og det vil med sandsynlighed blive hjørnegrunden på Klitengene, som kommunen godkender til det. Så snart tilladelsen er i hus, påbegynder vi arbejdet med at få det etableret. Vi har allerede fået sponsoreret hegn og pæle fra Naturstyrelsen.

 1. Kommende arrangementer

Der afholdes MC – træf for første gang i år, onsdag den 10. juni, og herefter vil det blive den 2. onsdag i hver måned frem til og med september.

Fælles grillaften i Grilhuset starter op den 18. juni kl. 18. Jesper og Jørn tager ned i Grilhuset den første gang og tænder op i grillen. Her vil de forhøre sig blandt de fremmødte, om der er nogen, der vil tage sig af tjansen for optænding af grillen fremover.

De første to turistfiskeauktioner kan som udgangspunkt ikke blive afholdt pga. de COVID-19 retningslinjer der er pt. – herefter vil vi vurdere situationen, hvad næste fase giver mulighed for.

 1. Eventuelt

Intet

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til torsdag den 18/6 kl. 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

   Referat bestyrelsesmøde onsdag den 9. juni kl. 19.00

   Tilstede: Kirsten, Jesper, Jørn, Lone og Birte – afbud fra Jonna

   1. Orientering fra formand

   Der er kommet nye retningslinjer i fht. COVID-19 med et forsamlingsforbud på 50, hvilket betyder, at eneste ændring i den henseende er, at vi nu må holde arrangementer med flere personer samlet. Der kommer nye retningslinjer fra den 8. juli, hvor det forventes, at forsamlingsforbuddet bliver hævet til 100 personer.

   Kirsten skal sammen med Lisette fra havnen mødes med kommunen på fredag for at drøfte, forventningsafstemninger omkring vedligehold af arealerne bl.a. ved Havfruen og signalmasterne ved slusen.

   1. Orientering fra kasserer

   Der kommer fortsat kontingentbetalinger ind, og det forløber, som det plejer.

   1. Turistannonce

   Lisette fra havnen har spurgt, om vi igen i år skal være med i en fælles turistannonce. Kirsten giver besked til Lisette, at pga. manglende muligheder for at afholde alle vore arrangementer i år, sidder vi over denne gang.

   1. Strategisk udviklingsplan, Mammut fortællinger og Mød Destination Nordvestkysten

   Kommunen har forhørt sig, om de må bruge Den Røde Hal i tilfælde af dårligt vejr til deres arrangement for børn den 5/7 og 9/8, hvilket de gerne må mod et lille beløb til rengøring bagefter.

   Den 17/6 er Bestyrelsen blevet inviteret til at komme ud og besøge ”Mød Destination Nordvestkysten” i Flamingo Naturpark, hvor der vil være workshop og rundvisning.

   Kommunen mfl. har lavet en 10 års Strategisk-Fysisk Udviklingsplan, som omhandler udviklingen af turismen i Thorsminde uden, at det på nogen måde kommer til at blive ”Et nyt Søndervig”.

   Vi, i bestyrelsen synes, at det kunne være en god ide at inddrage byens borgere, så de også bliver orienteret om de forskellige tiltag, der er i gang for udvikling af turismen og erhvervslivet i området. Vi vil derfor tage kontakt til Destinations Nordvestkysten, om vi kan stable en orienteringsaften på benene, hvor de forskellige projekter kommer og præsenterer sig selv og deres planer. Nærmere herom senere.

   1. Flagregulativ for Borgerforening

   Der har i forbindelse med Grundlovsdag kommet en henvendelse fra et medlem om, hvorfor der ikke bliver flaget på Grundlovsdag. I forhold til det flagregulativ, som er vedtaget i 2009, og som kan ses på byens hjemmeside, er officielle flagdage ikke indbefattet i de dage, hvor Borgerforeningen sørger for flaghejsning. Bestyrelsen er ikke afvisende for, at der også kan flages på officielle flagdage, men så må det blive, hvis der er frivillige, der ønsker at tage af den opgave.

   1. Hans

   Vi er nødt til at følge de retningslinjer, der er fra myndighederne – derfor arbejder vi videre på, om det er tilladt at tænde bålet på kanalen, som vi plejer. Vi er derimod i tvivl om, om det bliver muligt at styre, at forsamlingsforbuddet på 50 personer bliver overholdt – da vi, som forening, er ansvarlige for dette, hvis vi afholder arrangementet. Når der er afklaring herpå, bliver det offentliggjort via byens hjemmeside og Borgerforeningens facebookside, hvordan Skt. Hans bliver afviklet i år.

   1. Hundeareal

   Kirsten har talt med kommunen igen, omkring status er for vores ansøgning til et offentligt hundeareal i byen. Det ser nu ud til, at vi får tilladelsen til at opføre et hundeareal. Og det vil med sandsynlighed blive hjørnegrunden på Klitengene, som kommunen godkender til det. Så snart tilladelsen er i hus, påbegynder vi arbejdet med at få det etableret. Vi har allerede fået sponsoreret hegn og pæle fra Naturstyrelsen.

   1. Kommende arrangementer

   Der afholdes MC – træf for første gang i år, onsdag den 10. juni, og herefter vil det blive den 2. onsdag i hver måned frem til og med september.

   Fælles grillaften i Grilhuset starter op den 18. juni kl. 18. Jesper og Jørn tager ned i Grilhuset den første gang og tænder op i grillen. Her vil de forhøre sig blandt de fremmødte, om der er nogen, der vil tage sig af tjansen for optænding af grillen fremover.

   De første to turistfiskeauktioner kan som udgangspunkt ikke blive afholdt pga. de COVID-19 retningslinjer der er pt. – herefter vil vi vurdere situationen, hvad næste fase giver mulighed for.

   1. Eventuelt

   Intet

   Næste bestyrelsesmøde er fastsat til torsdag den 18/6 kl. 17.00

    

    

   Referat fra Bestyrelsesmøde den 12. maj 2020

    

   Tilstede: Kirsten, Jørn, Jonna, Jesper, Lone, Birte

    

   1. Velkomst og orientering fra formanden

    

   Hundefestival er fra kommunen blevet udsat til 2021.

    

   1. Orientering fra kassereren

    

   Der kommer tilbagemeldinger fra vores medlemmer, at de synes, at det er dejligt, at referaterne fra vores møder, offentliggøres, så der kan følges med i, hvad der arbejdes med og sker i borgerforeningen.

    

    Vi vil sende en reminder ud til de medlemmer, hvor vi kan se, jf. 2019, at de endnu ikke har fornyet deres medlemskab, for at sikre, at de har modtaget husstandsomdelte folder i april, ligesom der kan være medlemmer, der ikke har været opmærksomme på, at der fra i år ikke bliver sendt girokort rundt længere, men at fornyelse af medlemskab/tilmelding til borgerforeningen fra i år skal ske via mobilepay, kontooverførsel eller kontant betaling til kassereren. 

    

   1. Status omkring afvikling af kommende planlagte arrangementer jf. COVID-19 og ”fase 2´s retningslinjer”

    

   I forhold til ”fase 2’s retningslinjer” fra Myndighederne, har vi fortsat ikke mulighed for at afholde arrangementer. Men da ”fase 3” træder i kraft fra den 8. juni, hvor det forlyder, at der bliver åbnet op for at kunne forsamle flere end 10 personer, giver det måske mulighed for at kunne afholde de mindre arrangementer, vi har programsat.

    

   Skt. Hans: Kirsten har haft kontaktet kommunen vedr. retningslinjerne for, hvad vi må og ikke må som forening i forhold til at lave Skt. Hans som ”drive in”. Og vi er blevet anbefalet at ringe til ”Corona Hot Line” – så vi arbejder videre med Skt. Hans.

    

   MC – Træf: Det samme gør sig gældende her i og med, at dette er et af de mindre arrangementer, der er på programmet. Derfor arbejder vi også her videre med, at dette bliver muligt at afholde.

    

   Grillhuset: I sidste uge blev Grillhuset gjort rent og er nu klar til at blive taget i brug. Der er sat et skilt op inde i huset, at gældende retningslinjer fra myndighederne i forhold til COVID-19 skal følges. Vi satser på, at hvis det bliver givet fri at større grupper med mere end 10 personer kan forsamles, at der så igen kan afholdes de hyggelige fælles grillaftener hver torsdag i sommermånederne. Bliver dette muligt, vil vi forsøge at lave aftale med et par stykker af de faste brugere, om de vil tage tjansen igen med at starte grillen op til kl. 18.

    

   1. Eventuelt

    

   Vi vil lave et opslag på de sociale medier, om der er en frivillig ildsjæl med forstand på teknik, der vil kigge på vores anlæg i Den Røde Hal, som ikke fungerer optimalt.

    

   Næste bestyrelsesmøde er den 9. juni kl. 19.00

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

      

      

      

      

      

      

      

      

     Kontakt

     Thorsminde Borgerforening
     Tlf. +45 2125 0368

     Thorsminde Havn
     Vesterhavsgade 1a, Thorsminde
     6990 Ulfborg
     Tlf. +45 9749 7044

     Velkommen til Thorsminde

     På tangen, hvor det barske Vesterhav møder den rolige Nissum Fjord, finder du Thorsminde. Her er oplevelser til alle, som søger unikke oplevelser, og masser af frisk luft.