Referat fra Infomødet den 17. september 2020

 • Dato17. september 2020
 • StedThorsminde
 • PrisGratis
 • ArrangørThorsminde Borgerforening

Orientering fra informtionsmødet den 17.09.20

Målet for mødet er, at Borgerforeningen i samarbejde med Holstebro Kommune gerne vil fremlægge planerne for to spændende projekter for Thorsmindes udvikling, hvor Thorsminde er udpeget til et af Vestkystens nye stærke feriesteder og i den forbindelse har der pågået et arbejde med nye planer for Thorsmindes udvikling og informere byens borgere herom.

Ideen med det fælles borgermøde er, at Borgerforeningens bestyrelse har besluttet, at byens borgere skal have mulighed for at blive godt informeret omkring udviklingsplanerne for Thorsminde, da det vil have en stor betydning for fremtiden i byen. Derfor er programmet og målet for mødet, at ideerne bliver præsenteret af de oplægsholderne og samtidig med mulighed for borgerne at stille opklarende spørgsmål.

Referat fra mødet:

Velkomst v. borgerforeningens formand Kirsten Kynde – Kirsten præsenterede programmet for infomødet og de to oplægsholdere Kira Marie Svankjær, som ville gennemgå den strategisk-praktisk udviklingsplan for Thorsminde og Else Hvid som ville gennemgå Wayfinding projektet.

Men først fik Susanne Toftegaard Hansen chef for turist og erhverv i Holstebro Kommune ordet og orienterede kort om den strategisk-fysisk udviklingsplan, som er en helhedsorienteret plan, der indeholder en vision, en strategi, en fysisk plan samt en beskrivelse af organisation og inddragelse af aktører. I denne sammenhæng skal der være særligt fokus på at vise, hvordan byudvikling kan løfte kvaliteten af byens rum til gavn for beboere, erhvervsdrivende og turismen. Desuden skal den strategisk-fysiske udviklingsplan vise, hvordan man kan tiltrække investorer og sikre, at der investeres i faciliteter og infrastruktur, der støtter udviklingen.

Herefter præsenterede Kira Miria Svankjær selve planen. Planen er et resultat af et stort omfattet arbejde, som er lavet for at finde ud af, hvad skal der til, for at løfte stedet (Thorsminde).

Udviklingen skal ske i et tempo, så Thorsminde kan følge med. Thorsminde er et ret uskrevet blad i forhold til andre turistkystbyer som feriedestination. De senere år har Thorsminde vist en udvikling på både overnatning og indtægt kroner.

Planen er, at udviklingen skal laves på en skånsom måde for såvel byen, borgerne og naturen. Fælles for projekterne er, at der gøres meget ud af at forstå stedet i samarbejde med aktørerne, inden der sættes en streg på planen.

Vestkystplanen har seks vigtige principper:

Bl.a.:

 • Der skal koncentreres om udviklingen dér, hvor der er noget øget kvalitet.
 • Udvide turistsæsonen til også at omfatte mere end blot sommertiden. Der skal sammentænkes en positiv spiral, så der investeres penge i byen
 • Vi bruger turismen som løftestang for udviklingen.

Turismen vokser med 4% om året og skaber jobs, som udspringer af stedet. De tiltag, der gøres, kan smitte af på hele lokalområdet. Flere besøgende – flere penge til restauranter – flere arbejdspladser. Befolkningsudviklingen er stærkt dalende og aldersgennemsnittet bliver højere og højere og de to ting ovenpå hinanden kan være vejen til afvikling. Måden hertil kan være at bruge turismen som løftestang.

 • Der er en lille volumen, men en stor vækst i overnatninger. 4,1% i vækst for vestkystbyerne. Og 5,6% for Holstebro kommune. Turisterne fordeler sig over året med spidsbelastning i højsæsonen, men i Thorsminde udnyttes hele sæsonen bedre. Målet er at løfte gennemsnittet mere op. Omsætningsmæssigt ligger vi ret lav i turistomsætning. Men når turisterne er her, så lægger de faktisk mange penge. Overnatningskapaciteten er også ret lav.

Vision og strategier:

I flg. Vestkystplanen er der grundlag for udviklingen herude – spørgsmålet er blot, hvordan får vi udviklet dette.

Det kan ske ved at bl.a. at turisterne oplever det autentiske miljø i pragt med naturen. Altså det gæsterne kommer for at opleve.

2020-2025 en årlig vækst på 3,3% i overnatninger

Hvor skal væksten komme fra de 120.000 nye overnatninger frem til 2025?

Præsentation Borgermøde i Thorsminde_TT_17sep2020_LOW[13484]

Efter oplægget var der mulighed fra forsamlingen at komme med opklarende spørgsmål og ideer:

1.)

”Jeg håber, at der kommer mere skub i planerne fremover. Jeg har skrevet 2 gange til Kommunen med skitseforslag til, hvordan Thorsminde kan udvikles, men har aldrig fået svar. Et forslag kunne være at dæmpe trafikken igennem byen lidt mere, så der kunne blive et rart miljø i Vesterhavsgade. Samt nogle små butikker, som kan vokse op fra bunden af. Og hvor lokale kunstnere kan leje sig ind for billige penge”.

2.) ”Jeg synes ikke, at byen skal ligne Søndervig. Og en idé til overnatning kunne være husbåde nede på havnen, og det er en anden måde at overnatte på”.

3.) ”Hvordan hænger det sammen, at der må stå en stor havvindmølle på Fugleøen med det projekt, som I har gang i?”

Til denne kommentar kom følgende svar fra Susanne: Det er hørt, hvad du siger om at tænke helhedsorienteret. Selvfølgelig skal udviklingen kunne gå hånd i hånd. Og Susanne fortsætter: ”Den røde barak oppe ved strandingsmuseet er ved at blive lavet om til et besøgscenter. Hvilket også er et projekt, der er budgetteret med 1½ million kroner.”

4.) Der blev endnu en gang nævnt vindmølle på Fugleøen – og vedkommende gjorde opmærksom på, at man ikke skal glemme, at der er bevilliget en vindmølle på Fugleøen, som måske kommer, måske kommer den ikke, men det skal da være med i planerne – og det harmonerer ikke”.

______________________________________________________

Herefter blev det den anden oplægsholder, Else Hvids tur til at præsentere Wayfinding projektet, som også er en udløber af hele udviklingsplanen, hvor Thorsminde skal være pilottest by. Real Dania har investeret i projektet.

Vestkysten viser vejen. Og der er mange måder at arbejde med Wayfinding. Dette blev præsenteret efterfølgende således:

Thorsminde_Borgermøde_2020_09_16[13483]

Også her efter oplægget blev der mulighed for forsamlingen at stille opklarende spørgsmål og fremkomme med kommentarer og ideer:

1.)”For nogle år siden, var vi nogle fra byen, der blev inviteret til workshops på kroen – mit spørgsmål er, hvad der efterfølgende sket? For det er lidt det samme, som I taler om i dag – hvor byens borgere kom med forslag og rigtig gode ideer?”

Svar:
”Selvom vi er en lang række konsulenter, så vil vi alle det bedste for Thorsminde. Men nogle af de ideer, som Kira præsenterede, er nogle fra netop denne workshop”.

 Beder konsulenterne om at huske, at det er Vestkysten, skiltene skal sættes op på. Og naturen er hård ved alt herude, så blot en reminder om dette, når der skal laves skiltning rundt omkring i byen.

 • ”Der blev talt om fællesspisning og alt det, der skal ske. Vi bliver nødt til at tænke på alle de små foreninger, der faktisk allerede gør disse ting i forvejen og i stedet tænke på at samle i helheden”.
 • ”Er det planen at der skal tænkes i sømærker?”

Svar: ”Ja det er det, det maritime er netop indtænkt i planen.”

 • ”I 2015 blev der lavet skilte med spot på, jeg håber, at kommunen husker på, at de er lavet, for det var kommunen selv ind over?”
 • ”Jeg er tilflytter til byen – og jeg håber, at man husker at bevare det autentiske og det unikke, der er i byen”

(Der kom ikke svar på alle kommentarer og spørgsmål fra forsamlingen)

Next step:

Ansøgning sendt til Realdania omkring medfinansiering til realisering af det vi kalder åbningstrækket i Thorsminde indeholdende bla.:

Plangrundlaget for hotelgrundet og parkeringsområdet

Wayfinding

Vejbelægning

anlæg af flydebro

pilte og fjordpark

opsætning af fotoramme ved Strandingsmuseet.

Vi forventer svar primo november.

Wayfindings tiltagene er processen i gang og skilte mv. forventes på plads inden påske 2021.

 

 

 

 

Borgerforeningens bestyrelse siger tak for god ro og orden til de mange fremmødte ved dagens informationsmøde.

 

Referent:
Birte Jensen

Sekretær, bestyrelse

Thorsminde Borgerforening

 

 

Kontakt

Thorsminde Borgerforening
Tlf. +45 2890 1597

Thorsminde Havn
Vesterhavsgade 1a, Thorsminde
6990 Ulfborg
Tlf. +45 9749 7044

Velkommen til Thorsminde

På tangen, hvor det barske Vesterhav møder den rolige Nissum Fjord, finder du Thorsminde. Her er oplevelser til alle, som søger unikke oplevelser, og masser af frisk luft.