Thorsminde havn by

Orientering fra Thorsminde Borgerforening

  • Dato9. februar 0020
  • PrisGratis

Orientering fra Thorsminde Borgerforening

Lørdag den 8. februar 2020 afholdte Thorsminde Borgerforening Generalforsamling. I den forbindelse vil vi gerne sige tak til alle de fremmødte samt Kristian Hansen, som holdt oplæg om vækstprojektet Thorsminde- Thyborøn. Også tak til Restaurant Vestkysten for al den gode mad, der blev serveret til forsamlingen efter mødet.

Ligeledes vil vi også sige en STOR TAK til afgående bestyrelsesmedlemmer, Mogens Damgaard, Kurt Pedersen, Ole Winther, Christian Duus og Bent Christensen, for det store arbejde, de alle har ydet i deres tid i Thorsminde Borgerforening.

Og samtidig byder vi også velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen, Lone Sivertsen, Jonna Schønning og Jørn Jensen.

Som nævnt til Generalforsamlingen vil vi gerne have et par stykker mere, med tilknytning til Thorsminde, som vil være med i bestyrelsen eller være suppleant og vi vil gerne høre fra dig/jer, hvis der er interesse herfor.

Vi har afholdt vores første møde og den nye bestyrelse har konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Kirsten Werner Kyndi

Næstformand: Jesper Jensen

Kasserer/sekretær: Birte Jensen

Menige medlemmer: Jonna Schønning, Jørn Jensen og Lone Sivertsen

Vi er pt. i gang med at planlægge et program af arrangementer, der skal ske i løbet af 2020 i Thorsminde – og når vi har en endelig plan, vil vi melde det ud på Facebook, på byens hjemmeside og opslag hos købmanden.

Af ting der nu er sat i gang kan nævnes:

Flagstænger: Der er igangsat indhentning af tilbud til køb af 24 nye flagstænger og flag til over slusen, da de, der står, er klar til at blive udskiftet efter mange års god tjeneste.

Hunde: Vi vil undersøge muligheder for at etablere et indhegnet hundeareal, hvor fastboende og turister må lufte og lade sin hund løbe frit. Og også muligheder for opstilling af standere i byen med poser/skraldespande til hundes efterladenskaber.

Kontingent: Det vil som noget nyt fra i år være muligt at komme ned i Den Røde Auktions Hal på Gammel Havnen og betale kontingent, da vi ikke længere vil bruge det tidskrævende system med girokortindbetaling. Vi melder mere ud omkring dette i april, når det igen er tid til fornyelse af medlemskab af Thorsminde Borgerforening.

Bestyrelsesmøder: Fremover vil alle referater fra bestyrelsesmøderne bliver offentlig tilgængelige på byens hjemmeside, så interesserede kan følge med i, hvad der arbejdes med i bestyrelsen og også kan se, hvornår der afholdes møder. Vores næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 11. marts. Alle er naturligvis velkommen til at henvende sig til en af os i bestyrelsen, hvis man har spørgsmål, idé til nye tiltag eller andet. Og dette kan også ske ved at skrive til nedenstående mailadresse:

thorsmindeborgerforening@hotmail.com

Det er også denne mailadresse, man kan skrive til, hvis der er nogle af vores medlemmer, som ønsker at få tilsendt foreningens nyhedsbrev, kontingentopkrævning eller vil melde sig på til at hjælpe som frivillig ved ét eller flere af vores arrangementer. I løbet af sæsonen er der mange forskellige slags opgaver, der skal laves, og vi har brug for al den frivillige hjælp, vi kan få fra jer. Så byd endelig ind.

 

 

Tak for ordet!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Thorsminde Borgerforening

 

Kontakt

Thorsminde Borgerforening
Tlf. +45 2125 0368

Thorsminde Havn
Vesterhavsgade 1a, Thorsminde
6990 Ulfborg
Tlf. +45 9749 7044

Velkommen til Thorsminde

På tangen, hvor det barske Vesterhav møder den rolige Nissum Fjord, finder du Thorsminde. Her er oplevelser til alle, som søger unikke oplevelser, og masser af frisk luft.